Våre tanke- følelses- og handlingsmønstre er i stor grad ubevisste. Vår praksis kan hjelpe oss til å klar over disse, slik at vi kan gi slipp på uhensiktsmessige mønstre. Da er det viktig å slippe til det som oppstår og la være å dømme det som bra eller dårlig.

Ønsker du flere podcast? Registrer deg og få ny podcast hver uke.