Nærværstrening senker stress og biomarkører for betennelse i blodet hos eldre. Dette er viktig fordi stress og betennelser er knyttet til hjerneendringer assosiert med vaskulær demens og Alzheimers sykdom.

Hvem var med? Eldre med diagnosen mild kognitiv svikt (MCI)

Hva gjorde de? Deltakerne ble delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen deltok på et mindfulness-basert program mens den andre gruppen fikk helsepedagogisk oppfølging.

Resultatet? Resultatet viste at de eldre som deltok i et mindfulness-basert program fikk redusert stress og biomarkører for betennelse i blodet, som igjen er med på å bidra til kognitiv svikt hos eldre. Mindfulness-baserte programmer virker dermed å redusere kognitiv svikt hos eldre, kognitiv svikt som vaskulær demens og Alzheimers sykdom.

Omtrent halvparten av eldre voksne med diagnosen mild kognitiv svikt (MCI) ser ut til å etter hvert utvikle Alzheimers sykdom. En MCI-diagnose forårsaker kognitiv tilbakegang, og forskere er interessert i nye tiltak for å opprettholde kognitiv funksjon. Mindfulness-baserte intervensjoner kan potensielt bevare kognitiv funksjon ved å senke stress og betennelse som er assosiert med kognitiv svikt, samt å fremme nevroplasisitet, som vil si hjernens evne til formering og tilpasning. Forfatterne av artikkelen gjennomførte en randomisert kontrollert studie som undersøkte effekten av et mindfulness-basert program på biomarkører for stress, betennelse og nevroplastisitet hos eldre voksne med MCI. 55 tilfeldige eldre voksne med MCI og en gjennomsnittsalder på 71 år fikk tildelt Mindful Awareness Practice (MAP) eller informasjon om helse. Alle de elde deltok i 12 ukentlige økter som varte i 1 time hver. Mindfulness-programmet inkluderte oppmerksom pust, sensorisk oppmerksomhet, kropp-skanning og bevisste bevegelseskomponenter. Det var også helsepedagogisk kontroll over faktorer som søvn, kosthold, trening, sorg, stress, sosial støtte og håndtering av vanlige kroniske sykdommer forbundet med aldring. Stress ble underveis og etter studien målt med kortisolnivå i spytt, mens betennelse ble målt med blodprøver. Resultatet viste at et strukturert mindfulness-program tilpasset eldre voksne senket stress og biomarkører for betennelse i blodet hos eldre kvinner med MCI, og hos eldre personer med den amnestiske subtypen av MCI. Begge disse resultatene er viktige fordi betennelse er knyttet til hjerneendringer assosiert med vaskulær demens og Alzheimers sykdom.

Les hele studien: Ng, T. K. S., Fam, J., Feng, L., Cheah, I. K. -M., Tan, C. T. -Y., Nur, F., . . . Ho, R. C. -M. (2020). Mindfulness improves inflammatory biomarker levels in older adults with mild cognitive impairment: A randomized controlled trial. Translational Psychiatry.

Ønsker du å få tilsendt våre podcast og oppsummering av forskning på e-post? Registrer deg og få ny podcast og forskning hver uke.