En tilpasset form for nærværstrening, mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT), er en veletablert behandling som har vist god effekt mot tilbakefall ved alvorlig depressiv lidelse og vedvarende depressive symptomer. Ukens studie viser at deltakerne med traumer fra barndommen har spesielt god nytte av denne tilnærmingen.

Hvem var med? 274 tilfeldige pasienter med alvorlig depressiv lidelse.

Hva gjorde de? Deltakerne ble tildelt tre ulike intervensjoner med en varighet på 8 uker, enten 1) MBCT, 2) MBCT uten meditasjon (kun undervisning), eller 3) å fortsette med den behandlingen de hadde før studien.

Resultatet? Samlet sett hadde de tre intervensjonene lik effekt når det gjaldt tilbakefall. MBCT hadde signifikant bedre effekt for pasientene med høye nivåer av traumer fra barndommen.

Tidligere forskning har antatt at MBCT kan forhindre depressive tilbakefall i en sårbar undergruppe av mennesker med en depressiv diagnose. Denne gruppen inkluderer personer med de hyppigste episodene, de med tidligst utbrudd av symptomer, de med størst grad av motgang i livet og de med mest vedvarende symptomer i etterkant av behandlingen.

Et ubesvart spørsmål i forskningen på MBCT er om undervisningkomponenten i programmet er av avgjørende betydning for effekten av behandlingen. Williams og medarbeidere har derfor undersøkt effekten undervisningskomponenten i MBCT. De sammenlignet MBCT med et 8 ukers program som kun inkluderte undervisningsdelen av MBCT (og ekskluderte selve nærværstreningen, altså praksisen av meditasjon). Studien bestod av 274 tilfeldige pasienter med tre eller flere episoder av alvorlige depressiv lidelse, som ble tildelt enten MBCT behandling, undervisningskomponenten eller som fortsatte med den behandlingen de hadde fra før.

Etter 12 måneders oppfølging hadde omtrent halvparten i hver gruppe fått tilbakefall, og det var ingen signifikante forskjeller i tilbakefallstallene mellom de ulike gruppene. Men resultatene viste at deltakerne med traumer fra barndommen hadde betydelig høyere risiko for tilbakefall. Når forskerne sammenlignet deltakere med høyere nivåer av traumer i barndommen med de med lave eller ingen nivåer, så man at deltakerne med høye nivåer hadde betydelig mer fordel av MBCT sammenlignet med de to andre gruppene når det kom til tilbakefall. Studien støtter videre verdien av undervisningskomponenten i nærværsbaserte programmer.

Referanse: Mindfulness-based Cognitive Therapy for Preventing Relapse in Recurrent Depression: A Randomized Dismantling Trial

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.