Selvkontroll og selvbeherskelse er en begrenset ressurs. Forsøk på selvkontroll tømmer oss følelsesmessig og mentalt, og dette gjør det vanskelige å ta aktive, reflekterte, valg senere. Forskere har blant annet vist at folk flest utviser mer aggressiv atferd etter de har utøvd selvkontroll tidligere på dagen.

Yousainy og medarbeidere har undersøkt om nærværstrening kan redusere denne tendensen. Forskerne viste at meditasjon gjorde det lettere å håndtere egne sinnereaksjoner. Det antas at nærværstrening gjenoppretter de emosjonelle og mentale ressursene vi trenger for å lede oss selv, heller enn å reagere automatisk.

Referanse: Brief mindfulness induction could reduce aggression after depletion

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.