God søvnkvalitet har stor betydning for fysisk og psykisk helse, og flere studier har vist at nærværstrening forbedrer søvnkvalitet (ref. tidsskriftet til den amerikanske legeforeningen).

Nærværstrening har vist seg å ha effekt mot søvnløshet ved å fremme avslapning, samt å styrke fokuset i øyeblikket, noe som kan redusere søvnforstyrrende tanker og følelser. En ny studie viser at disse resultatene også gjelder for kvinner med brystkreft.

.

.Hvem var med? 136 kinesiske kvinner som hadde overlevd brystkreft og som møtte kriteriene for insomni (søvnløshet).

Hva gjorde de? Halvparten deltok på mindfulness-basert kognitiv terapi for insomni (MBCTI) med varighet på 6 uker, mens resten var en venteliste-kontroll. MBCTI er en integrert terapeutisk intervensjon som tilbyr mindfulness-trening sammen med kognitive atferdsstrategier for stressmestring og god søvnhygiene. Alle deltakerne rapporterte om søvnkvalitet, som også ble målt om natten ved hjelp av smart-klokker.

Resultatet? MBCTI-gruppen reduserte sine søvnløshetssymptomer betydelig sammenlignet med venteliste-kontrollen, og disse betydelige forbedringene var opprettholdt også ved 3 og 6 måneders oppfølging.

Diagnosen og behandlingen av brystkreft er en betydelig stressor, og mange som har overlevd brystkreft lider av søvnløshet med medvarende vanskeligheter for å sovne. Zhao og medarbeidere har testet effektiviteten av MBCTI sammenlignet med en venteliste-kontroll for å forbedre søvnkvaliteten i en stor gruppe kvinner som har overlevd brystkreft. Studien hadde 136 deltakere av kinesiske kvinner med en gjennomsnittsalder på 53 år som hadde gjennomgått kirurgi, cellegift og strålebehandling, samt å oppfylle kriteriene for insomni.

MBTI-programmet hadde en varighet på seks uker med ukentlige 90 minutter lange gruppemøter, men oppfordret deltakerne også til daglige 20-40 minutters egenpraksis hjemme i tillegg. 70 % av tiden deltakerne var i gruppemøtene ble tiden brukt til meditasjonspraksis ved hjelp av kroppsskanning, yoga og sittende og gående meditasjoner. Resten av tiden involverte stressmestring, søvnhygiene og kognitive strategier for å endre ens tankegang. Deltakerne måtte også føre søvndagbøker og meditasjonspraksislogger som ble vurdert før intervensjonen og ved oppfølging 3 og 6 måneder etter intervensjonen. Om natten ble også deres bevegelsesaktivitet og søvnkvalitet målt ved hjelp av en smart-klokke deltakerne måtte sove med.

Resultatene viste at MBCTI-gruppen reduserte sine selvrapporterte søvnløshetssymptomer betydelig sammenlignet med venteliste-kontrollen, og disse betydelige forbedringene var opprettholdt også ved 3 og 6 måneders oppfølging. Andelen av MBCTI-deltakerne som rapporterte moderat til alvorlig søvnløshet falt fra 69% til 9,5% i løpet av de seks månedene, mens andelen av deltakerne som rapporterte om hverken søvnløshet eller subklinisk søvnløshet økte fra 31% til 91%. Dataene viste også signifikant forbedring for MBCTI-deltakerne i forhold til kontrollene med hensyn til søvnutbrudd, våknet etter sovende begynnelse, total sovetid og søvneffektivitet. Disse funnene vedvarte også gjennom 6 måneders oppfølging.

Referanse: Zhao, Y., Liu, J. E., Lewis, F. M., Nie, Z. H., Qiu, H., Han, J., Su, Y. L. & Yang, S. S. (2020). Effects of mindfulness-based cognitive therapy on breast cancer survivors with insomnia: A randomised controlled trial. European Journal of Cancer Care

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg her.