Et sentralt aspekt ved nærværstrening er å komme i kontakt følelse av medfølelse for oss selv og våre medmennesker. Men gjør disse følelsene noen forskjell i praksis?

.

Hvem var med? 69 deltakere som ikke hadde tidligere erfaring med meditasjon.

Hva gjorde de? Deltakerne deltok enten i et tre ukers opplæringskurs i mindfulness-meditasjon eller et kurs i mentale ferdigheter (hjerne-trening).

Resultatet? Deltakerne i mindfulness-gruppen utviste mer medfølende atferd overfor en person med synlig ubehag, sammenlignet med deltakerne i kontrollgruppen.

Fremvoksende forskning tyder på at meditasjon fremmer medfølende handlinger ovenfor andre. Lim og medarbeidere undersøkte denne sammenhengen ved å benytte en realistisk situasjon der deltakerne ble utsatt for en annen persons synlige smerter. Studien bestod av 69 deltakere som ikke hadde tidligere erfaring med meditasjon. De deltok enten i et tre ukers nettbasert opplæringskurs (mobil-app) i mindfulness-meditasjon eller et kurs i mentale ferdigheter (hjernetrening).

Etter den tre ukers lange intervensjonen, ankom deltakerne individuelt til et laboratorium for å gjennomføre noen tester. Da de kom inn i venterommet, satte deltakerne seg på den eneste ledige stolen. En skuespiller kom så inn i rommet med krykker mens han/hun viste ubehag. Medfølelse hos deltakerne ble da vurdert av om deltakerne gav fra seg sete til skuespilleren eller ikke. Deltakernes nivå av empati ble også vurdert i laboratoriet, hvor deltakerne måtte gjenkjenne emosjoner i ulike ansiktsuttrykk.

I samsvar med forskernes forventninger, gav deltakerne i mindfulness-gruppen oftere stolen sin til skuespilleren, sammenlignet med deltakerne i kontrollgruppen (hjernetrening). Dette styrker hypotesen om at mindfulness- og meditasjonspraksis fremmer medfølende atferd.

Deltagerne som gjennomførte mindfulness-meditasjon var ikke bedre på å gjenkjenne følelser i ansiktsuttrykk. Endringen i atferd kan dermed ikke forklares av en økning i evnen til å tolke andres emosjonelle opplevelser.

Referanse: Lim, Daniel, Paul Condon, and David DeSteno. "Mindfulness and compassion: an examination of mechanism and scalability." PloS one 10.2 (2015): e0118221.

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg her.