Økning i kortisol om morgenen er en vanlig respons hos flertallet av friske individer, men kan evnen til å være nærværende påvirke utskillingen av stresshormoner i kroppen?

.

Hvem var med? 43 overvektige kvinner.

Hva gjorde de? Deres kortisolnivå ble målt om morgenen. Deltakerne svarte også på spørsmål om nærvær, opplevd stress, angst og negative tanker.

Resultatet? Kvinnene som rapporterte høyere grad av nærvær, som inkluderer villighet til å akseptere stress og negative tanker, var assosiert med lavere kortisolnivå i kroppen ved oppvåkning.

Daubenmier og medarbeidere har utforsket i hvilken grad nærvær, inkludert evnen til å beskrive mentale hendelser med vennlig aksept, kan bidra til å redusere stress. Studien bestod av en kohort på 43 overvektige kvinner i førovergangsalder. Deltakerne svarte på spørsmål om nærvær, stress, angst og negative tanker. Deres kortisolnivå ble vurdert fire morgener som et mål på CAR. CAR er et mål på hvor bratt kortisolnivået stiger i spytt i løpet av de første 30-45 minuttene etter oppvåkning. Det er antatt at CAR gjenspeiler hvordan godt man håndterer stress, inkludert hvordan man forholder seg til stressende tanker.

Resultatet viste at lav grad av nærvær var positiv assosiert med en brattere CAR-kurve. Videre så man at jo mer engstelige, bekymrede eller ulykkelige deltagerne var, desto raskere steg deres kortisolnivå. På den andre siden var deltakernes evne til å beskrive og akseptere deres stressende tanker og følelser betydelig negativt assosiert med CAR, slik at jo mer oppmerksomme deltakerne var, desto mindre økte kortisolen.

Oppsummert kan vi si at jo større deres evne til å beskrive sine tanker og følelser med vennlig aksept, jo større var deres beskyttelse mot angst og negativt stress. Disse funnene viser at oppmerksomt nærvær er av stor betydning når det kommer til hvordan kroppen reagerer på stress.

Referanse: Daubenmier, J., Hayden, D., Chang, V., & Epel, E. (2014). It’s not what you think: Dispositional mindfulness moderates the relationship between psychological distress and the cortisol awakening response. Psychoneuroendocrinology, 48:11-18. [PMID: 24971591].

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg her.