Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Nærvær beroliger negative følelser og aktivitet i amygdala

Hvem var med? 17 voksne som ikke hadde erfaring med mindfulness og meditasjon, hvor gjennomsnittsalder var på 32 år. Hva gjorde de? De ble presentert ubehagelig stimuli både fysisk og visuelt, hvor de både fikk beskjed om å reagere naturlig som de ellers ville gjort eller om å akseptere...

LES MER

Podcast 98: Nærvær og mening i korona-tiden

Denne påsken er en annerledes påske. Mye er forandret og vi kan streve med å se hvordan også det vi gjennomlever nå kan være meningsfylt. Ukens podkast ser på sammenhengen mellom vår praksis og vår søken etter mening. Flere podcast finner du ved å registrere deg.

LES MER

Meditasjonsretreat påvirker immunforsvaret

Hvem var med? 40 deltakere, hvor 19 av disse hadde erfaring med meditasjon. De resterende 21 hadde ingen erfaring med meditasjon fra tidligere av. Hva gjorde de? De 19 deltakerne med meditasjonserfaring fikk gjennomgå en intervensjon med 8 timers mindfulness-meditasjon. De resterende 21 hadde...

LES MER

Podcast 97: Det stille rom i pandemien

Pandemien utfordrer oss alle til å møte virkeligheten på best mulig måte. Da kan det være godt å la seg inspirere av mennesker som har vist storhet i møte med livets grunnleggende usikkerhet. Den unge kvinnen Etty Hillesum er et lysende eksempel som viser oss at det er mulig å la kjærligheten til...

LES MER

Veiledning: Vi hilser på hverandre i kor

Innhold: 00:06:04 Kveldens nærværsøvelse 00:29:50 Vi kan ikke planlegge alt 00:32:05 Alle 70 deltakere hilser på hverandre i kor 00:36:09 Toning som meditasjon 00:40:47 «Kroppen min gir beskjed om hvor det beste ankeret er» 00:42:45 «Hvordan kan man bruke nærvær med frykten for å snakke i...

LES MER

Pusterom

Disse øvelsene egner seg godt når du har mild angst eller uro, og ønsker å roe deg ned. Jo oftere du bruker den, jo lettere vil den være å gjennomføre også når du har relativt sterk uro og...

LES MER

Både nærværstrening og fysisk trening reduserer forkjølelses- og influensasymptomer.

Hvem var med? 413 deltakere med en gjennomsnittsalder på 50 år. Hva gjorde de? De ble tilfeldig i tre grupper: en MBSR-gruppe, en trenings-gruppe eller en ikke-aktiv gruppe. Intervensjonene ble utført om høsten, og deltakerne måtte rapportere eventuelle symptomer på forkjølelse og/eller...

LES MER

Magepust når du er engstelig eller urolig

Du kan bruke dette lydspore når du er engstelig og urolig. Med øvelse kan den brukes når det virkelig stormer, for å komme tilbake til ditt eget senter og hvile der. Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Å øve nærvær i...

LES MER

Podcast 96: Nærvær i koronaens tid

Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Hvordan kan vi ta vare på oss selv og hverandre i denne tiden? Flere podcast finner du ved å registrere deg.

LES MER

90 minutter veiledning: Korona-situasjonen

Innhold 00:00:39 Korona-situasjonen og nærvær 00:05:54 Kveldens nærværsøvelse 00:29:04 Nærvær og meditasjon som støtte i tiden vi er inne i nå 00:37:30 Utforske oppmerksomheten i løpet av dagen 00:43:27 «I dag har det vært vanskelig å sitte og meditere» 00:48:24 Utforske nye måter å være...

LES MER