Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Kroppsskanning, yoga og sittende meditasjon påvirker immunfunksjonen hos eldre voksne

Hvem var med? 100 eldre voksne i alderen 65 år og oppover. Hva gjorde de? Deltakerne gjennomgikk et mindfulness-basert program på 8 uker, som inneholdt kroppsskanning, yoga og sittende meditasjon. Resultatet? Det mindfulness-baserte programmet førte til en forbedret immunologi blant...

LES MER

Podcast 95: Nærvær i møte med den andre Del 2

For å begrense smitte under utbruddet av koronavirus forsøker vi å holde sosial avstand til de rundt oss. Men fordi mange av oss holder oss hjemme, så er vi også tettere på de vi bor sammen med enn noen gang. Vi må også finne nye måter å holde kontakten med familie, venner og kolleger. Vi håper...

LES MER

Nærværstrening forbedrer inflammatorisk biomarkørnivå hos eldre voksne

Nærværstrening senker stress og biomarkører for betennelse i blodet hos eldre. Dette er viktig fordi stress og betennelser er knyttet til hjerneendringer assosiert med vaskulær demens og Alzheimers sykdom. Hvem var med? Eldre med diagnosen mild kognitiv svikt (MCI) Hva gjorde de? Deltakerne ble...

LES MER

Podcast 94: Nærvær i møte med den andre Del 1

Vi fødes i relasjon, vi skades i relasjon og vi blir helet i relasjon. Derfor er det avgjørende at vi øver nærvær i våre relasjoner. Denne og neste ukes podkast tar for seg betydningen av vårt nærvær i møte med våre medmennesker, enten det er i en jobbsammenheng eller privat. I vår daglige...

LES MER

Podcast 93: Nærvær og ikke-voldskommunikasjon

Denne uken samtaler vi med Jannicke Heyerdahl-Larsen som i mange år har undervist i ikke-voldskommunikasjon. Hun forteller hvordan hun de siste 12 årene har blitt inspirert av nærværstrening til å utvide sin forståelse og undervisning, og at hun i dag kaller dette for oppmerksom og empatisk...

LES MER

Podcast nr. 92: Helhetlig helse med Ragnhild Iuell

Hva skjer i en 90 minutter lang legetime!? Ragnhild Iuell forteller hva som ligger i helhetlig helse, og hvilke grep vi kan gjøre for å øke livskvalitet og fremme helse. Ønsker du flere podcast? Registrer deg og få ny podcast hver uke.

LES MER

90 minutter veiledning: Verdien av å stå stille

Medlemmer av nærvær.no kan være med på direktesendt veiledning med lege Michael de Vibe (PhD) og psykolog Even Halland hver torsdag kl. 20.30 . Som medlem kan du stille spørsmål helt anonymt i forkant eller underveis. INNHOLDSFORTEGNELSE 00:06:57 Øve nærvær sammen 00:13:37...

LES MER

Podcast nr. 91: Nærvær og vårt møte med eksistensen del 2

Denne uken går vi videre i å utforske vår praksis og hvordan den forholder seg til det helt grunnleggende i livet. At vi opplever oss som atskilte fra hverandre, og søker gjennom vår praksis igjen å bli forbundet, både med oss selv, hverandre og livet. Kun medlemmer: Spill av podcast

LES MER

90 minutter veiledning: Aksept er frigjørende

Medlemmer av nærvær.no kan være med på direktesendt veiledning med lege Michael de Vibe (PhD) og psykolog Even Halland hver torsdag kl. 20.30 . Som medlem kan du stille spørsmål helt anonymt i forkant eller underveis. INNHOLDSFORTEGNELSE 00:01:35 Nærvær og vårt møte med...

LES MER

Podcast nr. 90: Nærvær og vårt møte med eksistensen

Vi lever i livet som atskilte personer og møter livets begrensninger. Hvordan kan vår praksis være til hjelp for å møte livets stadige endringer og vedvarende usikkerhet på en bedre måte? Dette omhandles i denne og neste podkast. Kun medlemmer: Spill av podcast

LES MER